ALD ( Artificial Lighting Design) Aydınlatma, 2010 yılında Yüksek Mimar Onur YİĞİT, Elektrik Mühendisi Ebru ÖZLÜ ve yüksek lisansını Yapı Fiziği Bölümü’ nde aydınlatma konusunda tamamlayan Elektrik Mühendisi Dilek ŞAHİN tarafından marka bağımsız aydınlatma tasarımı ve aydınlatma danışmanlık hizmeti verebilmek amacıyla kurulmuştur. 2014 yılından itibaren ise,  Dilek ŞAHİN ve Ebru ÖZLÜ tarafından yönetilmektedir.

Bizler, aydınlatmaya ait “Uluslararası Aydınlatma Standartları’ nın” belirlediği kurallar ve tekniklerin yanı sıra gerçekleştirdiği mimari aydınlatma tasarımlarında öncelikle aydınlatılacak konuyu,  biçimsel ve işlevsel özelliklerinden yapısal özelliklerine kadar geniş bir alanda ele almaktayız.

Oluşturulacak tasarımın bir yandan mimari karakter ve kullanışa uyarken, bu tasarımı sağlayacak ışık kaynaklarının da olabildiğince mimari ile bütünleşmesine, biçim, gereç, renk ve konum bakımından mimariye uyum sağlamasına özen gösteririz. Bunun yanı sıra projelerimizde yatırım maliyetlerinin ve işletme maliyetlerinin de göz önüne alındığı enerji verimli, çevre ile dost ve sürdürülebilirlik ilkesi ile tasarımlar yaratmayı hedeflemekteyiz.

Aydınlatmanın kullanıcısının esas itibariyle insan olduğu, bu nedenle, aydınlatma tekniği ile ilgili yapılan çalışmalarda sadece objektif ölçümleri değil, sübjektif değerlendirmeleri de dikkate alarak aydınlatma tasarımında belli aydınlık düzeyleri ve parıltı oranlarının hedeflenmesinin yanı sıra, kullanıcıların görsel algılarını, psikolojik duygu ve düşüncelerini de dikkate almaktayız.

Herhangi bir marka temsilciliğimiz veya üretici firma ile ortaklığımızın olmaması bizlere projelerimizde esnek davranabilmemizi ve her projeye kendisine özel bir kimlik verebilmemizi, dolayısıyla yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarabilmemizi sağlamaktadır. Bizler mimari ofisin, projedeki diğer disiplinlerin ve yatırımcının istek ve ihtiyaçlarını iyi analiz edip, mimari ile uyumlu çözümler üretmekteyiz.

ALD Aydınlatma olarak, teknik konulardaki bilgimiz, tecrübemiz ve yaratıcı kimliğimiz ile çözüm ortağınız olmaya hazırız.