Yeterli ve Gerekli Bilginin Toplanması    

Bu aşamada, mimar ve yatırımcının projeye dair istek ve ihtiyaçlarının, bunun yanı sıra projenin yapısı, işlevi ve konumu, planlanan aydınlatma bütçesi ve kullanıcı gereksinimleri gibi bilgilerin de en iyi şekilde analizinin yapılması gerekmektedir. Zira bu analiz neticesine göre projenin ana temasıoluşturulacaktır. Bilgi alışverişinin yanı sıra diğer aşamalara geçilebilmesi için tüm argümanlar ( projeler, görseller, kullanılacak malzeme bilgisi vs. ) temin edilmelidir.

 

Konsept Tasarım  

Konsept dosya öncelikle nasıl bir tasarım düşünüldüğünü, bu tasarım ile hedeflenen sonuçların ne olduğunu açıklar. Bu aşama, mimarın düşünce ve isteklerinin aydınlatma çözümüne dönüştürülmesidir. Konsept Tasarım skeçler, uygulama örnekleri ve fotoğraflarla tasarımcı ve mimarın projeye dair fikir üretmelerine yardımcı olur ve proje bu aşama üzerinden geliştirilir.

 

Şematik Tasarım  

Konsept tasarımın kararının verilmesinin ardından şematik tasarım aşamasına geçilir. Bu aşamada, koordinasyon toplantılarındaki görüşmeler ve mimari talepler doğrultusunda, aydınlatma hesapları yapılarak, seçilen konseptin hangi armatürler ile sağlanabileceği, bu armatürlerin plan, kesit ve görünüşler üzerinde nereye konumlanacaklarının bilgisine yer verilir. Eğer ışık senaryoları ve aydınlatma kontrolü kullanılacak ise bu aşamada karar verilir ve geliştirilir.

 

Tasarım Geliştirme ve İhale Dosyası Oluşumu  

Tasarım detaylarının hazırlandığı bu aşamada, seçilen armatürlerin plan ve kesitlerde nereye konumlanacağını, kullanılacak armatürlerin teknik özelliklerini, kullanılacak lamba tip ve renklerini ve varsa armatürlerde kullanılacak aksesuarlar tüm detayları ile belirtilir.  Aydınlatma kontrol projeleri hazırlanır. Projeye ait görselleştirme çalışmaları ve ihale dosyasının hazırlanması bu aşamada oluşturulur.

 

Kontrol ve Saha Danışmanlığı 

Bu çalışma ile projenin konsept ve şartname dosyasında yer alan her detayının sahada doğru uygulanması sağlanır. Satın alma sürecinde yüklenicinin temin edeceği armatürlerin teknik özellikleri ile projede belirtilenlerin uygunluğu kontrol edilir. Montaj süresince montaj detaylarının doğruluğu denetlenir ve gerekli armatür-ışık ayarları gerçekleştirilir.  Gerekli periyodlarda saha ziyaretleri yapılarak uygulama ekibinin süreci sorunsuz devam ettirmesi sağlanır.