Aydınlatma; bir ışık kaynağının bir nesneye ya da belirli bir çevreye ışık yollayarak onun görünürlüğünün sağlanması anlamına gelir.” Aydınlatma,  kısa tanımı ile “nesnelerin ve çevrenin gereği gibi görülebilmesini sağlamak amacı ile ışık uygulamak” tır.

“Aydınlatma Tasarımı; aydınlatma teknik ve kurallarının, bilimin, sanatın, mekan eylemlerinin, tercihlerin ve daha önceki deneyimlerin kullanılarak binaların veya mekanların aydınlatılmasıdır.” Aydınlatma Tasarımı, kısa tanımı ile “insanın çevresini aydınlatma sanatı ve bilimidir.”

Aydınlatma Tasarımcısı; mekan kullanıcılarının ihtiyaçlarını ortaya koyan  ( fiziksel ve duygusal konfor; esneklik, ambiyans, fonksiyonellik, güvende hissetme vb. ), tasarım için en uygun olan enerji etkin ve ekonomik ürün seçimi yapan  ( enerji tasarrufu, uzun ömür, minimum materyal kullanımı, çevreye duyarlı ürün seçimi ), fonksiyon ve estetiği birleştirerek yenilikçi aydınlatma çözümleri üreten, iç ve dış mekanlarda çözüm bekleyen aydınlatma sorunlarına cevap veren, mimari yaratıcılığı ve fonksiyonelliği destekleyip güçlendiren aydınlatma planları oluşturan kişidir.”